Son Dakika
16 Ağustos 2017 Çarşamba

Devrimci Partili Kadınlar : Kadınlar, IŞİD zihniyetine geçit vermeyecek

Devrimci Partili kadınların merkezi sosyal medya sayfaları üzerinden paylaştığı “25 Temmuz’da TBMM’ne sunulan ve Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik tasarısı” ilişkin  yazıyı siz değerli umut gazetesi okurları ile doğrudan paylaşıyoruz.

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:49

Devrimci Partili kadınların merkezi sosyal medya sayfaları üzerinden paylaştığı “25 Temmuz’da TBMM’ne sunulan ve Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik tasarısı” ilişkin  yazıyı siz değerli umut gazetesi okurları ile doğrudan paylaşıyoruz.

 

Kadınlar, IŞİD zihniyetine geçit vermeyecek!

AKP/Saray iktidarı tarafından 25 Temmuz’da TBMM’ne sunulan ve Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik tasarısı, uzun zamandır bu iktidar tarafından uygulanan dinci- toplum mühendisci politikaların en önemli tasarılarından biridir. Hatırlanmalıdır ki, bu iktidarda, sistematik bir biçimde çocuk istismarının var olduğu Ensar Vakfı, yoksul kız çocuklarının yanarak can verdiği denetimsiz cemaat yurdu olan Aladağ gibi pek çok vaka tarihimize kazınmıştır. Üstelik tüm katliam ve istismarlara herhangi soruşturma açmayan, “bir kereden bir şey olmaz” diyen hükümet yetkilileri, Ensar’la ve ardından Nakşıbendi cemaatiyle yeni bir protokol imzalamıştır. Yeterince “kandırılmamış” gibi zamanında Fetullah Gülen cemaatine alan açanlar, şimdi de başka cemaatleri, paralel unsurları kadınlara, halklara, emekçilere karşı örgütlemeye devam etmektedirler. Bu amaçla, sağlık, hukuk, eğitim, yerel yönetimler gibi pek çok alanı kapsayan nüfus yasa tasarısı da yürürlüğe sokulmak istenmektedir. Pek çok alanda seçilmişlerin, belediyelerin, meslek uzmanlarının işi “din görevlilerine” teslim edilmektedir.

Müftülüklere resmî nikah yetkisi veren tasarı, “vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak” gerekçesi sunarak, uzun zamandır gayri-resmî tartışma yürüttüğü “laiklik” ilkesinden resmen vazgeçildiğini ilan etmektedir. Üsküdar Belediyesi araçlarından, Işid marşlarının çalınması, “şeriat getireceğiz” denilmesi temelsiz değildir. Muhakkak ki “laiklik” Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren çok tartışmalı bir kavramdır. Ama tüm ayrımcılıklar ve ötekileştirilmelerle beraber hiç bir dönem bu kadar Yok sayıldığı görülmememiştir. Üstelik sadece Sünni-müslümanlara hitap eden bir makam olan müftülük yasasıyla birlikte, bütün Halklar, İnançlar tekçi merkezi dinciliğin hakimiyeti altına konulmak istenmekte, ayrımcı politikaları resmî devlet politikası olarak devam ettirilmek istenmektedir. Kaldı ki her ne kadar tasarının “medeni hukuk kurallarına” göre uygulanacağı iddia edilse de, bugüne kadar kadınların karşılaştığı pek çok somut olay, bu tasarıyla birlikte özellikle genç kadınlar üzerinde baskının artacağı, evlilikte kadının rızasının aranmayacağı, erkek devlet uygulamalarıyla pek çok istismar, tecavüz saldırılarının üstünün örtüleceği, kadınlar tarafından istenmeyen evliliklerin artacağı sonucu kesindir. Bugüne kadar kadınlara karşı geliştirilen tüm yaklaşımlar, AKP ve Saray iktidarının yaratmak istediği “yeni kadın” projesi, bizlere bu tasarının temel amaçlarını ve sonuçlarını net bir biçimde göstermektedir. Üstelik eğitimdeki müfredat değişikliği, cihadın eklenmesi, her türlü bilimsel tartışmanın engellenmesi, kaldı ki cinsiyet eşitlikçi, bilimsel bir perspektifle eğitimde bulunan öğretmenlerin, KHK’lar ile okullardan atılması, hükümet cenahından gelen açıklamalar kadınlara ve kadın kazanımlarına, seküler yaşam biçimine karşı kapsamlı erkek egemen, dinci bir saldırının devrede olduğunu göstermektedir.

Tasarı acilen geri çekilmelidir. Aksi takdirde biz kadınlar Türkiye’nin her bir noktasında, bugüne kadar yaptığımız gibi kazanımlarımızın peşine düşerek, birleşik kadın mücadelesi ve dayanışmasıyla bu tasarıyı erkek meclisinizden geçirtmeyeceğiz.

Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!

Devrimci Parti’li Kadınlar